UWAGA!!!

Drodzy Rodzice w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku wydał Zarządzenie w sprawie: sposobu i trybu realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki w związku z COVID-19.

Dokument wprowadza modyfikacje Planu Lekcji dla poszczególnych oddziałów, który już w dostosowanej formie widnieje na Dzienniku Elektronicznym placówki oraz nowy system frekwencji uczniów.

SYSTEM FREKWENCJI:

  1. a) PA - podjął aktywność, uczeń/rodzic

-  potwierdził odbiór zadania, kontaktuje się z nauczycielem;

-  przesłał informacje o wykonaniu zadania;

  1. b) BA - brak aktywności uczeń/rodzic:

- nie potwierdził odbioru zadań;

- nie przesyła informacji, nie kontaktuje się z nauczycielem.

 

Zalecany jest także kontakt z nauczycielami oraz wychowawcami poszczególnych klas drogą elektroniczną: przez Dziennik Elektroniczny lub pocztę elektroniczną [min. w celu dostarczania wykonanych zadań lub wyjaśnienia sposobu ich realizacji].

PROSIMY UWAŻAĆ, ZARÓWNO na SIEBIE jak i na NASZYCH UCZNIÓW, PROSIMY o WYROZUMIAŁOŚĆ w TYCH CIĘŻKICH dla NAS WSZYSTKICH CHWILACH i ŻYCZYMY ZDROWIA!

Script logo