Szkolny Konkurs "PICTURE DICTIONARY"

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa w j. angielskim, na przykład słowo „coffee” wykonane z ziaren kawy.

Regulamin:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz IV-VI.

2. Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.

3. Format: A3 lub A4.

4. Technika plastyczna: dowolna, musi nawiązywać do wybranego słowa.

5. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę zgodność z regulaminem
i tematem konkursu, poprawność językową, pomysłowość oraz estetykę pracy.

6. Prace konkursowe muszą być podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa).

7. Prace należy złożyć do 27 kwietnia u nauczyciela języka angielskiego.

Script logo