Spotkania z cyklu "Poznajmy ciekawych ludzi" - pan Krzysztof Petek [09.14.2018]

W ramach cyklu spotkań „Poznajmy ciekawych ludzi” do szkolnej biblioteki trafił autor książek dla dzieci, podróżnik, instruktor survivalu, organizator wypraw i dziennikarz - pan Krzysztof Petek. Gość opowiadał naszym uczniom o swej najnowszej książce „Spokojne Wakacje”, którą dzieci także po spotkaniu mogły nabyć podpisane od pana Krzysztofa. Wizycie towarzyszyła prezentacja multimedialna i możliwość odpytania gościa o doświadczenia nabyte z podróży oraz pisarstwa.

Script logo