Spotkania z cyklu "Poznajmy ciekawych ludzi" - Bogusław Michnik [12.02.2014]

Dnia 12 lutego 2014 w ramach bibliotecznych spotkań z ciekawymi ludźmi odbyło się miłe spotkanie z uczniami, na które zaproszenie przyjął pan Bogusław Michnik, poeta i fotograf, działacz kultury, wieloletni dyrektor KOK-u. Gość zaprezentował uczniom wybrane fotografie, głównie pejzaże, stanowiące dorobek artystyczny gromadzony przez lata. Autor barwnie opowiadał o okolicznościach, w jakich powstaje takie małe dzieło sztuki jak fotografia artystyczna. Pan Michnik miał swoje wystawy nie tylko w Polsce, ale także w Czechach, Niemczech i Austrii. Ciekawostką dla uczniów okazały się karykatury, które poeta zamieścił w publikacji pt. Kłodzkie Wiosny Poetyckie. Sportretował wówczas najwybitniejszych literatów i krytyków literackich, którzy gremialnie i ochoczo przybywali do Kłodzka na ,,Wiosnę Poezji" w latach 1961-1974.

Dorota Węgrzyn
Script logo