Samorząd szkolny

SAMORZĄD SZKOLNY

Opiekunowie:

mgr Rafał Pleśniak

mgr Dorota Adamska

Przewodnicząca szkoły: Natalia Malik

Zastępca przewodniczącej szkoły: Kacper Kijanka

Skarbnik: Aleksandra Markowska

Poczet sztandarowy

Opiekun: mgr Dominik Sobczyk

1. Mikołaj Goryniak - chorąży [sztandarowy]

2. Aleksandra Tulska - przyboczna

3. Zuzanna Czuba - przyboczna

4. Antoni Olecha - chorąży [sztandarowy]

5. Anna Zwaduch - przyboczna

6. Łucja Bobowska - przyboczna

MAŁY SAMORZĄD

Opiekun: mgr Grażyna Fiałek

Przewodnicząca: Jagoda Karwacka

Script logo