Samorząd szkolny

SAMORZĄD SZKOLNY

Opiekunowie:

mgr Rafał Pleśniak

mgr Dorota Adamska

Pełniący obowiązki Przewodniczącego: Damian Budzioch

Poczet sztandarowy

Opiekun: mgr Dominik Sobczyk

1. Kacper Jakimiszyn - chorąży [sztandarowy]

2. Alicja Czerniak - przyboczna

3. Maria Anigacz - przyboczna

4. Daniel Pańczyk - chorąży [sztandarowy]

5. Julia Jagielska - przyboczna

6. Natalia Adamczyk - przyboczna

MAŁY SAMORZĄD

Opiekun: mgr Edyta Matusiak

Przewodniczący: Oskar Kapecki

Script logo