Przygotowania do konkursu ,,Bezpieczna droga do szkoły” GRUPA 5

W świetlicy szkolnej grupa 5 sumiennie przygotowuje się do konkursu o bezpieczeństwie na drodze, zostały wykonane prace plastyczne – znaki drogowe. Odbyło się również spotkanie ze Strażnikiem Miejskim w celu pogadanki na temat bezpieczeństwa, uczniowie otrzymali odblaski.

mgr Daria Fara

Script logo