Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 w SP3

Stowarzyszenie „Aktywna Trójka” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłodzku informuje, że w roku  2021 będzie realizowało dwa zadania finansowane ze środków dotacji celowej Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w  Polsce na lata 2021-2030.

  1. „Remont w świetlicy środowiskowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku”;
  2. „Organizacja zajęć wyrównawczych w świetlicy środowiskowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku”.
Script logo