Problemowa Ewaluacja Zewnętrzna Szkoły - Wnioski i Raport

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja
w Kłodzku informuje o zakończeniu problemowej ewaluacji zewnętrznej realizowanej w Szkole w dniach 08.04.2015r. – 14.04.2015r.
Zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ds. ewaluacji zewnętrznej opracował raport z przeprowadzonej ewaluacji.

Szkoła wypełnia wymagania stawiane przez Ministra Edukacji
na poziomie wysokim
(poziom B).

 

Script logo