Pracownie komputerowe oraz ICIM w SP3

Na przestrzeni lat 2007-2009 nasza szkoła pozyskała 2 pracownie komputerowe oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Script logo