Powrót do SZKOŁY!!!

Przypominamy, iż z dniem 17 maja do 21 maja do szkoły na naukę stacjonarną wracają klasy IV oraz V, jest to związane z przejściem na system Nauki Hybrydowej.

Natomiast z dniem 24 maja, klasy IV - V pozostają w domu i kontynuują naukę zdalnie, zaś do szkoły powracają klasy VI i VII do 28 maja.

31 maja do szkoły powracają już na naukę stacjonarną wszystkie klasy IV – VII.

 

*17 – 21 maja – klasy IV i V nauka stacjonarna w szkole, klasy VI – VII nauka zdalna w domu.

*24 – 28 maja – klasy IV i V nauka zdalna w domu, klasy VI – VII nauka stacjonarna w szkole.

*31 maja – wszystkie klasy IV – VII wracają do szkoły na naukę stacjonarną.

CZEKAMY na WAS z utęsknieniem Kochani Uczniowie!!!:)

Script logo