Podsumowanie wyników konkursu fizycznego "Młody Einstein"

Dzisiaj nastąpiło podsumowanie konkursu fizycznego „Młody Einstein”. Zachęcamy wszystkich do podejmowania naukowych wyzwań, które owocują nie tylko nagrodami, ale przede wszystkim wiedzą i satysfakcją. Jak ciekawa jest nauka ścisła, udowodnili uczestnicy i laureaci konkursu "Młody Einstein" zorganizowanego przez p. Anię Jurczyc.

I miejsce - Alicja Czerniak z klasy VII C

II miejsce – Julia Warachim z klasy VII A

II miejsce - Kordian Oktawiec z klasy VII C

III miejsce – Wiktoria Osicka z klasy VII C

Ogromne podziękowania dla sponsorów nagród: przedstawicielom firmy Orange oraz firmie UNIQUE ONE SPÓŁKA Z O.O. Laureatom i uczestnikom gratulujemy, a sponsorom bardzo dziękujemy!

Script logo