PEDAGODZY SZKOLNI INFORMUJĄ

                                                   PRZYPOMINAMY!

W związku z informacjami o częstych przypadkach przemocy domowej stosowanej wobec dzieci, która znacznie nasiliła się w ostatnim okresie,

Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę uruchomiła w okresie pandemii telefony, z których możecie Państwo korzystać.

Script logo