OLIMPUSEK (sesja zimowa)

7 stycznia 2019 r. dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej

przeprowadzona została na terenie szkoły ogólnopolska olimpiada OLIMPUSEK (sesja zimowa).

Z naszej szkoły przystąpiło do niej 71 osób:

klasy I – 20 osób,

klasy II – 37 osób,

klasy III – 14 osób.

Olimpiada polegała na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, społeczno – przyrodniczej i matematycznej.

Sprawdzian obejmował zestaw 21 pytań konkursowych o zróżnicowanej

skali trudności, w zależności od poziomu klas.

Każdy uczestnik mógł zdobyć 210 punktów.

 

Wśród pierwszoklasistów (w Polsce udział wzięło 4351 uczniów klas pierwszych) laureatkami olimpiady zostały uczennice klasy pierwszej „a”:

 

Sadowska Wiktoria

uzyskała 190 punków, zajęła 1 miejsce w szkole i 11 miejsce w Polsce

Pielech Pola

uzyskała 188 punktów, zajęła 2 miejsce w szkole i 12 miejsce w Polsce

Anigacz Emilia

uzyskała 184 punkty, zajęła 3 miejsce w szkole i 14 miejsce w Polsce

Markowska Aleksandra

uzyskała 183 punkty, zajęła 4 miejsce w szkole i 14 miejsce w Polsce

Podczas Gali Małych Mistrzów dziewczynki otrzymają dyplomy laureata i nagrody książkowe.

Pozostali uczestnicy niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają  dyplomy uznania.

Script logo