OFERTA SZKOŁY

RODZICU – czy wybrałeś już szkołę dla swojego dziecka?
UCZNIU – czy wiesz w jakiej szkole chciałbyś się uczyć…?
Szkoła Podstawowa nr 3 to:
* SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU *
* NAJWIĘKSZA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO w Kłodzku *
* 38 LAT DOŚWIADCZENIA w KSZTAŁCENIU MŁODEGO POKOLENIA *
OFERTA SZKOŁY :
Kształcimy w oddziałach wychowania przedszkolnego i klasach I – VI. Uczymy języka angielskiego (kl. I – VI) i niemieckiego (kl. IV – VI). Proponujemy wiele zajęć dodatkowych w kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych (edukacja informatyczna, matematyczne ligi zadaniowe, koła przedmiotowe, dziennikarskie, sportowe, artystyczne, chór szkolny, Szkolny Klub Europejski). Przy szkole działa Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Trójka – SATURN”. W ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie korzystają z krytej pływalni. Organizujemy wycieczki, rajdy i wiele imprez artystycznych. W cyklu „Poznajmy ciekawych ludzi” zapraszamy do szkoły m.in. regionalistów, artystów, misjonarzy. Kontynuujemy wieloletnie tradycje szkoły: uroczyste apele z okazji świąt lokalnych i narodowych, pasowanie pierwszoklasistów na uczniów, pasowanie na czytelnika biblioteki, Gale Mistrzów nagradzające sukcesy uczniów. Młodemu pokoleniu dajemy możliwość wszechstronnego rozwoju, kształcenia zainteresowań i twórczej ekspresji. Wychowujemy je w duchu patriotyzmu, norm i wartości etycznych.
DZIAŁALNOŚĆ i SUKCESY:
Współpracujemy z instytucjami w środowisku lokalnym Muzeum Ziemi Kłodzkiej, KCKSiR, Szkołą Muzyczną, prasą lokalną. Szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF. Bierzemy udział w wielu akcjach charytatywnych: współpracuj z Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci i z WOŚP, pomagamy dzieciom chorym i potrzebującym, ratujemy polskie nekropolie na Wschodzie. Najwięcej sukcesów odnosimy na polu sportowym i artystycznym. Dyplomy i puchary zdobią szkolną Izbę Tradycji oraz korytarze szkoły. Uczniowie z powodzeniem reprezentują naszą szkołę w różnorodnych konkursach miejskich, powiatowych i ogólnopolskich (Pegazik, zDolny Ślązaczek, Kangurek, Zuch).
NASZA PLACÓWKA:
Mieścimy się w dwóch budynkach. Dysponujemy świetlicą (czynną od godziny 6:30 do 16:30) i stołówką szkolną, pracowniami komputerowymi oraz multimedialnymi (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej), biblioteką i czytelnią, salą konferencyjną, salą gimnastyczną i salą do gimnastyki korekcyjnej. Jest również Gabinet Medycyny Szkolnej, gabinet stomatologiczny (prywatny) oraz sklepik. W bieżącym roku szkolnym w 31 oddziałach uczy się 709 uczniów. Swoją wiedzą i doświadczeniem służy im wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: 61 nauczycieli w tym 27 nauczycieli dyplomowanych, pedagodzy, psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuci, trenerzy sportowi. Pracują tu egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (5 osób) i edukator.
RODZICU, UCZNIU… WIERZYMY, ŻE WYBIERZESZ WŁAŚNIE NAS!
Zapraszamy na Dni Otwarte Szkoły
3 kwietnia 2012 roku!!!

Szkoła Podstawowa nr 3
57-300 Kłodzko
ul. Jana Pawła II 4
tel.: (74) 867-28-39, 867-33-77
e-mail: sp3_kłodzko@wp.pl
Script logo