OBIADY w roku szkolnym 2023-2024

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Witamy ponownie w nowym - starym 😉 budynku B 😊

Od 06.09.2023 r. (środa) Stołówka Szkolna ponownie rozpoczyna swoją działalność 😊

W związku z tym serdecznie prosimy o pobranie, wydrukowanie (dwustronnie) oraz wypełnienie
i złożenie umowy o korzystanie z obiadów w Stołówce Szkolnej 😊

W tym roku osobą odpowiedzialną za rozliczenia i pozostającą do Państwa dyspozycji jest

Pani Ewa Madejczyk: budynek A, II piętro, pokój nr 32, mail: obiady@sp3.klodzko.pl,
 tel: 793 802 424

 

! ODPISY !

Odpisy należy zgłaszać najpóźniej w dniu nieobecności dziecka do godziny 9:00:

- osobiście: budynek A, II piętro, pokój nr 32

- mailowo: obiady@sp3.klodzko.pl

- telefonicznie: 793 802 424

- sms: 793 802 424

Wszystkie odpisy leżą po stronie Rodzica w tym również wycieczki szkolne.

 

! ROZLICZENIA!

Cena jednego obiadu dwudaniowego (zupa i drugie danie) wynosi 5 zł 50 gr

Kwota do zapłaty za wrzesień 2023 roku: 18 dni razy 5 zł 50 gr daje kwotę:  99 zł 00 gr

Płatne do 10.09.2023 r.

Dane do dokonania płatności:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku

Ul. Jana Pawła II 4

57-300 Kłodzko

nr konta: 72 9588 0004 7100 1108 2000 0050

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę

oraz okres za jaki jest dokonana płatność.

Z obiadów w Stołówce Szkolnej mogą korzystać tylko uczniowie, którzy mają podpisaną umowę
i uregulowaną płatność.

Godzinny pracy Stołówki Szkolnej od 11:30 do 15:00

Smacznego 😊

Script logo