LEKCJE YOUTUBE

Wszystkich uczniów klas: IV A, IV C, VI B, VI C, VI E - zapraszamy na lekcje Matematyki online prowadzone przez Panią mgr Katarzynę Hradzką na jej kanale YOUTUBE:

LEKCJE MATEMATYKI ONLINE  

DOSTĘPNE LEKCJE:

LEKCJA 1: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych - KLASY VI B, VI C i VI E [20.03.2020]

LEKCJA 1: Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej – KLASY IV A i IV C [20.03.2020]

LEKCJA 2: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych - KLASY VI B, VI C i VI E [23.03.2020]

LEKCJA 2: Porównywanie ułamków - KLASY IV A i IV C [23.03.2020]

LEKCJA 3: Rozszerzanie i skracanie ułamków - KLASY IV A i IV C [25.03.2020]

LEKCJA 3: Zapisywanie równań - KLASY VI B, VI C i VI E [27.03.2020]

LEKCJA 4: Liczba spełniająca równanie - KLASY VI B, VI C i VI E [30.03.2020]

LEKCJA 4: Ułamki niewłaściwe - KLASY IV A i IV C [30.03.2020]

LEKCJA 5: Rozwiązywanie równań - KLASY VI B, VI C i VI E [02.04.2020]

LEKCJA 5: Ułamek jako wynik dzielenia - KLASY IV A i IV C [03.04.2020]

LEKCJA 6: Dodawanie ułamków zwykłych - KLASA IV A i IV C [08.04.2020]

LEKCJA 7: Rozwiązywanie równań - zadania - KLASA VI B, VI C i VI E [08.04.2020]

LEKCJA 8: Odejmowanie ułamków zwykłych - KLASA IV A i IV C [21.04.2020]

LEKCJA 9: Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych - KLASY IV A i IV C [30.04.2020]

LEKCJA 10: Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000... - KLASY IV A i IV C [07.05.2020]

LEKCJA 11: Porównywanie ułamków dziesiętnych - KLASY IV A, IV B, IV C [08.05.2020]

LEKCJA 11: Dodawanie ułamków dziesiętnych - KLASY IV A i IV C [18.05.2020]

LEKCJA 12: Odejmowanie ułamków dziesiętnych - KLASY IV A i IV C [27.05.2020]

 

 

 

 

 

 

Script logo