KONKURS MATEMATYCZNY "LIGA ZADANIOWA"

UWAGA!!!!!

Zapraszamy wszystkich miłośników matematyki  do udziału w konkursie “Liga Zadaniowa”.

Konkurs ma formę meczy zadaniowych, które odbywają się raz w miesiącu. W zmaganiach mogą wziąć udział uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne rozwiązanie zadań przygotowawczych i odesłanie odpowiedzi do nauczyciela opiekuna – klasy piąte do p. Urszuli Tulskiej, klasy szóste i siódme do p. Katarzyny Hradzkiej w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Odpowiedzi można przesyłać przez dziennik elektroniczny lub przez platformę Teams.

 SZKOLNA LIGA ZADANIOWA

TO OKAZJA SUPEROWA

BYŚ MATEMATYCZNY SMOKU

SZÓSTKĘ MIAŁ NA KONIEC ROKU!!!!!

Script logo