KONKURS - „Pięknego czytania po Angielsku”

Regulamin konkursu „Pięknego czytania po Angielsku”
I. Założenia konkursu
Czytanie ze zrozumieniem jest ważną praktyczną umiejętnością, która przynosi uczniom dużo satysfakcji, umożliwia zdobywanie i poszerzanie wiedzy, utrwalenie leksyki i poznanie nowego słownictwa oraz stwarza możliwość bycia samodzielnym w nowych sytuacjach językowych. Głośne czytanie poprawia wymowę i intonację oraz płynność i tempo czytania. 
II. Cele konkursu: 
•    Konkurs „Pięknego czytania po angielsku” przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI. Celem tej formy rywalizacji jest:
•    Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
•    Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
•    Zainteresowanie literaturą obcą.
•    Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym.
•    Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności 
III. Przebieg konkursu
1. Konkurs „Pięknego czytania po angielsku” składa się z dwóch etapów:
Etap I –  uczniowie losują numerki  i według tej kolejności prezentują  przygotowane przez siebie teksty.
Etap II - po I etapie zostaną wyłonieni przez komisję najlepsi uczniowie, którzy wezmą udział w II etapie, polegającym na czytaniu tekstów wylosowanych bezpośrednio na konkursie. Po krótkim przygotowaniu, fragmenty książek zostaną zaprezentowane Komisji Konkursowej oraz publiczności.. 
IV. Oceniane będą:
•    Dykcja

· Interpretacja

· Poprawność wymowy

· Płynność czytania

V. Czas czytania przygotowanego fragmentu tekstu nie może przekraczać 2 minut.

VI. Najpiękniej czytająca osoba  otrzyma tytuł: „Mistrza Pięknego Czytania”.

VII. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody

VIII. Termin i miejsce konkursu 
Konkurs odbędzie się w dniu 27 kwietnia (czwartek) o godz. 13.30 w sali nr 13.

Uczniowie przygotowują fragmenty „Małego Księcia” ( „The Little Prince”) Antoine de Saint-Exupery.

 

Script logo