Julian Tuwim – przyjaciel dzieci [30.05.2011]

W dniu 30 maja pani Edyta Pichurko przeprowadziła konkurs wiedzy pt „Julian Tuwim – przyjaciel dzieci”. Konkurs stanowił uwieńczenie cyklu spotkań czytelniczych logopedy szkolnego pani Renaty Niesłuchowskiej z grupą drugoklasistów przebywających w świetlicy. Spotkania poświęcone były poezji dziecięcej Juliana Tuwima. Konkurs miał charakter drużynowy. Pytania dotyczyły znajomości poznanych wierszy i ich bohaterów. Zawierały również zadania gramatyczno-ortograficzne z zakresu słownictwa zawartego w wierszach. Za prawidłową odpowiedź drużyna mogła otrzymać 2 pkt. Zwycięzcami zostali: Wojciech Wejcht, Błażej Błaszkiewicz i Gabriela Hecht.
Script logo