Inscenizacja ,,Witaj Wiosno”

Dnia 19.04.2018 roku grupy świetlicowe nr 5 i 9 pod opieką pani Daria Fara oraz pani Joanna Komarnicka zaprezentowały dla klasy I inscenizację pt. ,,Witaj Wiosno”. Aktorzy wcielili się w rolę narratora, słońca, wiatru, deszczu oraz dzieci.

Za pomocą słów, piosenki i rekwizytów wesoło powitali wiosnę. W tle aktorów piękno przyrody prezentowała tablica interaktywna, która dodawała efektu całej inscenizacji.

Na koniec spotkania zaprosiliśmy wszystkich zebranych gości do wspólnej zabawy przy piosence ,,Czekolada”.

mgr Daria Fara

mgr Joanna Komarnicka

Script logo