INFORMACJA

STOWARZYSZENIE „AKTYWNA TRÓJKA”

INFORMUJE O REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

ZE ŚRODKÓW Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH „PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

i OBYWATELSKIEJ ROMÓW NA LATA 2021-2030”

ORGANIZACJA DODATKOWYCH POZASZKOLNYCH ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH NA ROK 2023

Script logo