Grupa IV wita Jesień

W grupie p. Danusi zagościła jesień, dzieci tkały i lepiły jesienne obrazki. Efekt pracy widoczny na tablicach.

Script logo