Grupa I - wyjście do Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Pod koniec listopada dzieci z grupy I były z wizytą w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Dzieci zwiedziły bibliotekę, sale konferencyjną, barokowy salon zwany „Złotym”, salę koncertową oraz wystawę szkła. Wyjątkową atrakcja było zwiedzanie podziemnych korytarzy i labiryntów.
Script logo