Dzień Szkoły Bez Przemocy [07.06.2017]

 

Tradycyjnie 7 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole "Dzień Szkoły bez Przemocy". Realizując zadania Programu profilaktyki, chcemy w tym dniu szczególnie podkreślić kwestię bezpieczeństwa dzieci i przyjaznych relacji na co dzień. Akcentujemy w ten sposób sprzeciw przeciwko agresji i przemocy rówieśniczej. Na szkolnych korytarzach pojawiły się przygotowane wcześniej plakaty promujące szkołę bez przemocy.
Uczniowie przynieśli białe balony i kwiaty, a nauczyciele zrealizowali tematyczne scenariusze lekcji.
Obchody zakończyliśmy specjalnym akcentem wychodząc wspólnie do parku, gdzie wszyscy uczniowie klas młodszych utworzyli kręgi przyjaźni. Dzieci trzymając się za ręce, tworzyły kolejne kręgi otaczając młodszych uczniów, śpiewając refren piosenki "Bo wszyscy uczniowie to jedna rodzina..."
Mamy nadzieję, że tak kształtowane umiejętności integrujące społeczność szkolną, przyniosą pozytywne efekty w pracy wychowawczej i zaowocują w przyszłości.
Koordynatorem obchodów "Dnia Szkoły bez Przemocy" był pedagog Anna Kowalska.

A.K.

Script logo