Dyrekcja szkoły

DYREKCJA SZKOŁY: 
mgr Lidia Jaroszewska – Dyrektor Szkoły
mgr Karolina Gałczyńska – Wicedyrektor
mgr Marzena Dworczak – Wicedyrektor [mały budynek]
Script logo