Dyrekcja szkoły

DYREKCJA SZKOŁY: 
mgr Lidia Jaroszewska – P. O. Dyrektora Szkoły
mgr Karolina Gałczyńska – Wicedyrektor
mgr Marzena Dworczak – Wicedyrektor [mały budynek/tymczasowo w SP1]
Script logo