Bezpieczne Wakacje

14 maja uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku uczestniczyli w spotkaniu z Panią aspirant sztabową Justyną Pękosz oraz młodszym aspirantem Panem Piotrem Suchorzyńskim.
Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Nasi goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. W nagrodę za aktywny udział uczniowie mogli wsiąść do policyjnego radiowozu.
Bardzo dziękujemy za wspaniałą pogadankę i bardzo dziękujemy Pani Edycie Nowożyckiej za zorganizowanie tego spotkania.
Script logo