BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2019/2020

W trosce o najmłodszych uczniów w dniu 10 września br. odbyły się zajęcia profilaktyczne z udziałem funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku dla uczniów klas pierwszych. Na zajęciach prowadzonych przez nadkomisarza Dorotę Jaworską i st. asp. Marcina Busztę, omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące udziału dzieci w ruchu drogowym w drodze do szkoły oraz potencjalne zagrożenia, które mogą być zagrożeniem zdrowia i życia. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach teoretycznych, a następnie odbył się pokaz praktyczny na  przejściu dla pieszych. Uczniowie     z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem przyjęli tę lekcję, która poza nauką okazała się też atrakcją. Zrealizowaliśmy jedno z najważniejszych zadań z Programu Wychowawczo Profilaktycznego, zapewniając najmłodszym dostarczenie niezbędnej wiedzy o bezpieczeństwie.

                                                                                                                      A.K.

Script logo