08.11.2010 Spotkanie z Komisarzem Lwem

W dniu 08.11.2010 na kłodzkim rynku gościł Marszałek Sejmu RP Grzegorz Schetyna. Z tej okazji uczniowie ze świetlicy szkolnej brali udział w uroczystości zorganizowanej przez Kłodzką Komendę Policji. Dzieci, pod opieką Iwony Koźmic i Edyty Pichurko, wysłuchały koncertu orkiestry policyjnej, oglądały pokaz nowych samochodów policyjnych, wysłuchały krótkiego przemówienia wojewody dolnośląskiego oraz Marszałka Sejmu. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały upominki w postaci maskotek Komisarza Lwa, odblasków, breloków, kamizelek odblaskowych i ołówków.
Script logo