01-03 października - Europejskie Dni Ptaków

W tym czasie w całym kraju przeprowadzane jest jesienne liczenie ptaków. Z tej okazji, w piątek 1 października, uczniowie klasy V A wyruszyli w teren z zadaniem policzenia wszystkich napotkanych gatunków ptaków i wszystkich osobników danego gatunku. Jak się okazało w tym roku na obserwowanym terenie pomiędzy Szkołą Nr 3 a placem zabaw nad Młynówką można było spotkać o wiele mniej ptaków niż przed rokiem o tej samej porze. Rodzi się pytanie: Dlaczego? Raport z akcji przesłany został do OTOP (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków), które wraz z miłośnikami z 30 innych krajów organizuje jesienne ptakoliczenie na terenie Polski. Nasz raport wykazał, że najliczniejszą grupę stanowiły gołębie miejskie i kaczki krzyżówki. Spotkaliśmy zaledwie dwa kosy, dwie kawki, kilka wróbli, cztery tracze nurogęsi i jedną sikorkę. Nie widzieliśmy, ani nie słyszeliśmy charakterystycznych głosów sierpówki. Jak również pustułek przy wieży kościelnej, ani gołębi grzywaczy w parku. Miejmy nadzieję, że to chwilowa nieobecność tych ptaków w naszym mieście. 

Na zakończenie pracy terenowej uczniowie zagrali w grę dydaktyczną „Sikorka uboga” i na własnej skórze mogli się przekonać jak mozolną pracę wykonują te małe ptaszki przygotowując się do zimy.

Jeśli i wy macie ochotę w nią zagrać – zapraszamy:

Sikorka uboga – gra dydaktyczna

          Na wybranym fragmencie placu zabaw/parku rozsypujemy 300 zapałek, które symbolizują nasiona słonecznika. Spośród grupy uczniów wyznaczamy ¼, która to liczba osób odegra rolę sikorek ubogich. Pozostali uczniowie to sikorki bogatki. Sikorki ubogie przylatują do karmnika po ziarna, za jednym razem mogą zabrać tylko dwa, które zanoszą do kryjówki z pożywieniem. Fruwają tam i z powrotem między karmnikiem a kryjówką. Sikorki bogatki podpatrują, gdzie ukryte są ziarna, po czym wykradają je na tej samej zasadzie – tylko dwa za jednym razem.

Zabawa kończy się z chwilą, gdy znikną wszystkie „nasiona” z karmnika. Teraz sikory ubogie muszą odnaleźć swoje kryjówki i zebrać zapałki. Zapałki symbolizują nasiona słonecznika, które są niezbędną karmą dla przetrwania mroźnych, zimowych nocy. Te sikorki, które nie znalazły pożywienia zamarzną osłabione. Im sroższa zima, tym więcej pożywienia potrzebują ptaki.

Zastanów się:

- Ile sikor ubogich przeżyło, jeśli każda z nich potrzebuje 10, 15, 20 zapałek – ziaren?

- Która bogatka poradziła sobie najlepiej?

Ciekawostka:

- Jedna sikorka uboga chomikuje w czasie jesieni 50000 nasion, ze zgromadzonych zapasów znika 5% (2500), które zjadają sikorki bogatki lub inne sikorki ubogie żywiące się na cudzy koszt.

- Między wrześniem a grudniem, gdy jest jasno sikora uboga ukrywa średnio 1 nasionko co 2 minuty.

Script logo