"Przyjaciele Zippiego"

Program "Przyjaciele Zippiego" jest programem, profilaktycznym, licencyjnym, promującym zdrowie emocjonalne dzieci w wieku 6 - 9 lat, który zainicjowany był w Wielkiej Brytanii i z powodzeniem realizowany jest w wielu innych kulturach i krajach.
Celem programu jest rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych.
W programie wykorzystano szereg opowiadań i kolorowych ilustracji o przygodach przyjaciół Zippiego, który był głównym bohaterem spotkań.
W naszej szkole realizatorem projektu był pedagog szkolny Anna Kowalska, która przeprowadziła z uczniami klasy III b dwadzieścia sześć godzin zajęć. Program składał się z sześciu bloków tematycznych, które dotyczyły nastepująch zagadnień:
uczuć; komunikacji; przyjaźni; rozwiązywania konfliktów; przezwyciężania zmian i strat
i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.
W czasie spotkań wykorzystano aktywizujące metody pracy, zachęcające do wypowiedzi
i dyskusji. Dzieci na podstawie opowiadań i ćwiczeń uczyły się zasad, które pozwalają łatwiej funkcjonować w grupie rówieśniczej. Rozwijały też umiejętności radzenia sobie
z trudnościami, przez co zwiększa się samoświadomość, większa empatia i uruchamiają się mechanizmy samokontroli. Dodatkową atrakcją spotkań było wspólne zasiadanie w kręgu, budujące bliskość i możliwość przytulenia się do siebie. Ulubioną formą zajęć były ćwiczenia relaksacyjne. Swobodna, przyjazna atmosfera sprzyjała budowaniu dobrych relacji i więzi z innymi.
17 marca odbyło się już ostatnie spotkanie, zakończone ceremonią wręczenia uczestnikom programu koron i dyplomów uwieńczających zakończenie projektu.
W podsumowaniu uczniowie wymieniali umiejętności, których nauczyły się w trakcie prowadzonych spotkań. Z wypowiedzi uczniów można wywnioskować, że będą tęskniły za tego typu zajęciami, w których można swobodnie wyrazić swoje myśli i poglądy.

A. K.

Script logo