"Gramy w Ręczną"

W środy i piątki na sali gimnastycznej odbywają się pozalekcyjne zajęcia z Panem Kazimierzem Kachlem "Gramy w Ręczną" pod patronatem Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

.

Script logo