,,Bezpieczne wakacje”- konkurs quiz - plastyczny

Konkurs pt. "Bezpieczne wakacje" zorganizowany przez panią Daria Farę dla klas II. Quiz pytania z dziedziny bezpieczeństwo podczas wakacji. Przypomnienie numerów alarmowych, kiedy i gdzie ich używamy. Uczniowie odpowiadali szybko, zdecydowanie. Widać było bardzo dobre przygotowanie do quizu. Na zakończenie uczniowie wykonali prace plastyczne na podsumowanie quizu. Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

mgr Daria Fara

Script logo