,,Bezpieczna droga dziecka do szkoły” konkurs w świetlicy

W dniu 21.10.2015 r. w ramach akcji pt. "Bezpieczna droga dziecka do szkoły” odbył się konkurs skierowany do uczniów świetlicy zorganizowany przez p. mgr M. Orczyk oraz p. mgr M. Rajewską w współpracy z nauczycielami. W konkursie wzięli udział uczniowie z czterech grup świetlicowych, pod opieką p. M. Rajewskiej, p. M. Orczyk, p. M. Ptaszyńskiej oraz p. D. Fary.

Pytania konkursowe dotyczyły tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym a każde z nich było punktowane i oceniane przez niezależne jury składające się z: Pani Wicedyrektor mgr Marzeny Dworczak, p. mgr Iwony Koźmic oraz p. K. Opalińskiej. W trakcie konkursu uczniowie prezentowali wiersze oraz piosenki tematyczne.

W konkursie I miejsce zajęła grupa V pod opieką p. mgr M. Orczyk, II miejsce zajęły grupy IV oraz VI pod opieką p. mgr M. Ptaszyńskiej oraz p. mgr M. Rajewskiej natomiast III miejsce zajęła grupa VII pod opieką p. D. Fary.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

 

Script logo