TRÓJKA NA JARMARKU

Korzystając ze zorganizowanego przez Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Jarmarku Wielkanocnego świetlica szkolna wystawiła swoje wyroby wielkanocne. W dniu 30 marca 2010 r. uczniowie z klas I uczęszczający do świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 mieli okazję poznać zasady handlu. Będąc pod opieką Iwony Koźmic, Edyty Pichurko oraz Anny Kowalskiej dzieci zachęcały mieszkańców Kłodzka do zakupu własnoręcznie wykonanych prac przygotowywanych specjalnie na tę okazję np. różnego rodzaju stroików, odlewów gipsowych, dekoracji wiszących i stojących, jajek, kartek wielkanocnych, kwiatów itp. Jednym z klientów był nawet sam burmistrz Bogusław Szpytma. Podczas tego przedsięwzięcia dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem i śmiałością w promowaniu Naszych towarów. Największą radością było dla nich zdobywanie klientów tj. własnych rodziców, krewnych oraz nauczycieli SP3 Udział w Jarmarku Wielkanocnym miał na celu, prócz dobrej zabawy, zarabianie pieniędzy na dofinansowanie wycieczki końcoworocznej dla uczestników świetlicy szkolnej.
Script logo