A A A
 • Godło Rzeczypospolitej Polskiej
  Godło Rzeczypospolitej Polskiej
 • Logo szkoły
  Logo szkoły
 • Szkoła Promująca Zdrowie
  Szkoła Promująca Zdrowie

O szkole

Zadaniem szkoły jest pomoc uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:

 • stworzeniu miłej, bezpiecznej atmosfery nauki i współżycia,
 • rozpoznawaniu, zachęcaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności,
 • wzbudzaniu zainteresowania nauką jako procesu trwającego całe życie,
 • rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych sukcesów.

Chcemy także przygotować dzieci i młodzież do przyszłego życia poprzez:

 • kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do własnego kraju i dobra wspólnego,
 • uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji,
 • kształtowanie pozytwnego stosunku do zabawy, pracy i wypoczynku,
 • poznawanie zasad życia współczesnego,
 • zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.