Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja 2019

Powiatowe & Miejskie Obchody - Poczet Sztandarowy Szkoły w składzie: Andrzej Gąsior - chorąży [sztandarowy], Joanna Tondytko i Monika Piwko - przyboczne.

  • Mimo pogody uśmiechnięci i gotowi do akcji!

    Mimo pogody uśmiechnięci i gotowi do akcji!

Script logo