STYPENDIUM

Komisja stypendialna powołana przez Dyrektora placówki za wyniki za pierwszy semestr roku szkolnego 2018-2019 przyznała jednorazowe stypendium 16 uczniom naszej szkoły za najwyższe wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Średnia ocen wynosiła: od 5,50 [najniższa] do 5,86 [najwyższa].

Script logo