"Owoce w szkole” w naszej szkole

W trosce o zdrowie uczniów, w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu „Owoce w szkole” realizowanego przez Agencję Rynku Rolnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program skierowany do uczniów klas I - III szkoły podstawowej, ma przeciwdziałać otyłości u dzieci i zapobiegać chorobom cywilizacyjnym, spowodowanym nieodpowiednią dietą. Jednym z głównych celów programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe.
Dzieci otrzymują bezpłatnie dwa, trzy razy w tygodniu świeże owoce, warzywa i soki, przygotowane do bezpośredniego spożycia, spełniające wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Uczniowie chętnie spożywają oferowane produkty, co z pewnością przyczyni się do wyrobienia nawyku prawidłowego odżywiania oraz wpłynie na poprawę ich zdrowia.
SMACZNEGO!!!
Szkolny koordynator promocji zdrowia SP 3
Script logo