Wychowanie i profilaktyka przez teatr....

W dniu 27 lutego 2018 r. w KCKSiR odbyły się spektakle teatralne, które wystawił Teatr Profilaktyczny ALERT z Wrocławia. Uczniowie naszej szkoły obejrzeli dwa przedstawienia, które nacechowane były walorami wychowawczymi i zasadami bezpieczeństwa. Uczniowie starsi obejrzeli "Labirynt przemocy". W spektaklu zostały poruszone zagadnienia przemocy psychicznej i fizycznej oraz cyberprzemocy. Uczniowie młodszych klas obejrzeli "Karolcię", która ukazała dzieciom, że wspólnymi siłami można wiele osiągnąć, a dobro zawsze do nas powraca poprzez życzliwość i wsparcie drugiego człowieka.
Pedagodzy szkolni zadbali o to, by edukacja w tak ważnych kwestiach odbywała si
ę nie tylko poprzez lekcje wychowawcze, pogadanki ale również na innych obszarach, które uruchamiają dziecięcą wyobraźnię i nawiązanie emocjonalnych kontaktów z aktorami, co jeszcze mocniej uwrażliwia na ludzką krzywdę. Przekaz treści przedstawień działa profilaktycznie, wychowawczo, a przy okazji zapewnia dobrą zabawę i obcowanie z kulturą.

Anna Kowalska oraz Karolina Gałczyńska

 

Script logo