Rozgrywki sportowe ,,Dwa ognie''

Grupa 5 Pani Darii Fary oraz grupa 6 Pani Magdaleny Rajewskiej zostały podzielone na dwie grupy chłopcy i dziewczynki. Rozpoczęła się gra na sali gimnastycznej, pomiędzy dziewczynkami a chłopcami. Wynik zabawy w ,,Dwa ognie” remis obu grup.

mgr Daria Fara

Script logo