Biuletyn Informacji Publicznej

FACEBOOK

http://atlantapokerclub.com/wp-content/uploads/2010/05/facebook-logo-180-150x60.gif

A A A

RAPORT z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 30.06.2015

Obszar I - Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 

Wymaganie 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu.