Międzyszkolny Turniej „Dwa ognie” dla uczniów klas III [19.04.2011]

W sali gimnastycznej, 19 IV 2011r., w budynku B naszej szkoły spotkały się trzy 12- osobowe drużyny trzecioklasistów z kłodzkich szkół podstawowych. Każda drużyna składała się z 5 chłopców i 5 dziewcząt oraz 2 zawodników rezerwowych. Po przywitaniu i zapoznaniu się z zasadami turnieju zawodnicy przystąpili do rozegrania meczy. Pierwszy mecz rozegrały drużyny z SP Nr3 i SP Nr6, który zakończył się wynikiem 1:0 dla SP Nr 3. Drugi mecz rozegrały drużyny z SP Nr6 i MZS i zakończył się wynikiem 0:1 dla MZS. Trzeci mecz rozegrały drużyny z SP Nr3 i MZS z wynikiem 1:0 dla SP Nr3. W przerwach między meczami uczniowie z SP Nr3 i SP Nr6 zaprezentowali pokaz tańca z pomponami. Na zakończenie spotkania pani dyrektor Dorota Ręczkowska uroczyście ogłosiła wyniki turnieju, I miejsce zdobyła drużyna z SP Nr3, drugie – drużyna z MZS, a trzecie – drużyna z SP Nr6. Następnie wręczyła uczestnikom medale i puchar. Drużyny stanęły do pamiątkowego zdjęcia. Turniej zorganizowały: Małgorzata Decker i Katarzyna Kumko.
Script logo