Dyrekcja szkoły

DYREKCJA SZKOŁY: 
mgr inż. Ryszard Ryll – Dyrektor Szkoły
mgr Małgorzata Delegacz – Pawłów – Wicedyrektor
mgr Marzena Dworczak – Wicedyrektor [mały budynek]
Script logo