Bezpieczna droga do szkoły

 W dniach 25 i 28 września br. odbyły się zajęcia profilaktyczne z udziałem funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku dla uczniów klas pierwszych. Na zajęciach omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące udziału dzieci w ruchu drogowym w drodze do szkoły oraz potencjalne zagrożenia, które mogą być zagrożeniem zdrowia i życia. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach teoretycznych, a następnie odbył się pokaz praktyczny, jak bezpiecznie zachować się na drodze i przejściu dla pieszych. Uczniowie z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem przyjęli tę lekcję, która poza nauką okazała się też atrakcją. Zrealizowaliśmy jedno z najważniejszych zadań z Programu Wychowawczo Profilaktycznego, zapewniając najmłodszym dostarczenie niezbędnej wiedzy o bezpieczeństwie.

 A. K.

Script logo