„Skrzaty w muzeum”

Realizując działania inspirowane przez lokalne środowisko, 29 maja br. uczestniczyliśmy w pokazowej lekcji muzealnej pt. „Skrzaty” w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Grupa pierwszoklasistów w przebraniach skrzatów, miała okazję do nietypowego zwiedzania zbiorów muzealnych poprzez poszukiwania eksponatów, umieszczonych na losowo wybranych kartach. Przewodnikiem po interesujących wystawach były dwie sympatyczne wróżki, które magiczną różdżką odczarowywały różne przedmioty oraz opowiadały o cennych zbiorach muzealnych.

Atrakcyjna, urozmaicona lekcja była też elementem edukacji regionalnej i umożliwiła dzieciom rozbudzenie wyobraźni i zaspokojenie ciekawości poznawczej, która jest najlepszą metodą poznawania otaczającego nas świata.

A. Kowalska

 

Script logo