TRÓJKA NA JARMARKU

Korzystając ze zorganizowanego przez Urząd Miasta Jarmarku Adwentowego świetlica ze Szkoły Podstawowej nr 3 wystawiła swoje wyroby świąteczne. W dniu 20 grudnia 2011 r. uczniowie z klas III uczęszczający do świetlicy mieli okazję poznać zasady handlu. Będąc pod opieką Iwony Koźmic, Karoliny Gałczyńskiej dzieci zachęcały mieszkańców Kłodzka do zakupu własnoręcznie wykonanych prac przygotowywanych specjalnie na tę okazję np. różnego rodzaju stroików świątecznych, dekoracji wiszących i stojących, kartek bożonarodzeniowych, świeczników, aniołków, choinek itp. Podczas tego przedsięwzięcia dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem i śmiałością w promowaniu Naszych towarów. Największą radością było dla nich zdobywanie klientów t.j. własnych rodziców, krewnych oraz nauczycieli SP3 Udział w Jarmarku Adwentowym miał na celu, prócz dobrej zabawy, zarabianie pieniędzy na dofinansowanie wycieczki śródrocznej dla uczestników świetlicy szkolnej.
I.K.
Script logo