A A A
  • kpt. Stanisław "Lampart" Betlej
    kpt. Stanisław "Lampart" Betlej
  • kpt. Stanisław "Lampart" Betlej
    kpt. Stanisław "Lampart" Betlej

Patron szkoły kpt. Stanisław Betlej

Patronem naszej szkoły jest żołnierz II wojny światowej, który jak wielu innych oddał życie za wolność ojczyzny. W rocznicę śmierci obchodzimy w szkole dzień patrona. Poza uroczystościami typu uroczysty apel, akademia czy wieczornica organizujemy konkurs wiedzy o patronie szkoły.

Życiorys kpt. Stanisława Betleja

Stanisław Betlej urodził się 19.08.1910 r. we wsi Męcinka, w powiecie krośnieńskim, jako najstarszy syn Marii i Pawła.
Do szkoły powszechnej uczęszczał w pobliskich Jedliczach w latach 1917-1921. Mimo licznych obowiązków domowych, jakie mają wiejskie dzieci, uczył się bardzo dobrze. Był pilnym i lubianym chłopcem, który uparcie dążył do zdobycia wiedzy.
Naukę kontynuował w gimnazjum w Jaśle (1921-1929), a następnie w Krośnie, które ukończył w 1930 r. z wynikiem bardzo dobrym.
W 1931 r. powołany został jako poborowy do Szkoły Podchorążych Rezerwy 10 A w Nisku nad Sanem. 30 czerwca 1932 r. w stopniu plutonowego podchorążego został skierowany na praktykę do 48 Pułku Strzelców Kresowych w Stanisławowie. Wtedy postanowił zostać żołnierzem zawodowym. 30 września został skierowany do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowie-Komorowie, którą ukończył 15 sierpnia 1934 r. i został skierowany do 6 Pułku Strzelców Podhalańskich 22 Dywizji Piechoty Górskiej stacjonującego w miejscowości Sambor.
Pełnił tam obowiązki do 1 września 1939 r. Pierwsze walki 22 dywizja stoczyła 5 września 1939 r. w rejonie Miechowa, gdzie wyróżniła się kompania armat przeciwpancernych dowodzona przez porucznika St. Betleja.
Żołnierze 6 Pułku dzielnie walczyli do 25 września.
W czasie walk jego dowódca ppłk. Dobrzański, obserwujący od dawna Betleja, powierzył mu opiekę nad sztandarem pułkowym. Było to ogromne wyróżnienie dla wybranego oficera, a jednocześnie dowód wielkiego zaufania. St. Betlej ukrył sztandar we wsi Chrząstówka, w wydrążonym pniu drzewa, gdzie przetrwał on całą okupację. Obecnie znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego.
Po klęsce wrześniowej St. Betlej zdjął mundur ale dalej chciał walczyć z Niemcami. 1 grudnia 1939 r. został przyjęty do Związku Walki Zbrojnej. W ZWZ, a później w Armii Krajowej używał on pseudonimu „Lampart”. W 1943 r. na własną prośbę objął dowództwo plutonu w oddziale partyzanckim. Oddział porucznika „Lamparta” walczył w południowej części powiatu krośnieńskiego. Za zasługi w walce z okupantem, osobistą odwagę, umiejętność dowodzenia St. Betlej przez dowództwo AK został awansowany do stopnia kapitana.

Strony: 1 2 3 4 Następna »