Zaproszenie do udziału w DOLNOŚLĄSKIM KONKURSIE ŻYWEGO SŁOWA „ŚLADAMI PAPUSZY”

POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA BOGUSŁAWA SZPYTMY
„Już dawno przeminęła pora
Cyganów, którzy wędrowali.
A ja ich widzę:
są bystrzy jak woda
mocna, przejrzysta,
kiedy przepływa”.
Tak przed laty pisała o swoich krewnych znakomita poetka pochodzenia romskiego Bronisława Wajs znana jako „Papusza”. Mimo że jej poezja uchodzi za wspaniałą i ciekawą, to jednak znana jest ona tylko nielicznym. Dlatego Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku, mając na celu popularyzację twórczości Bronisławy Wajs, zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych do udziału w Dolnośląskim Konkursie Żywego Słowa „Śladami Papuszy”. Każdy uczestnik powinien przygotować do recytacji taki wiersz lub fragment wiersza poetki, żeby czas jego recytacji nie przekroczył 5 minut. Szkoły chcące wziąć udział w konkursie powinny przeprowadzić eliminacje szkolne, w wyniku których spośród wszystkich uczestników wybiorą trzech do etapu dolnośląskiego. Termin dostarczenia zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2012 roku. Kolejny etap konkurs zostanie rozstrzygnięty 12 czerwca 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, które wręczy Gość Honorowy Pani Małgorzata Różycka z Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową.
Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy
Script logo