Zapisy do szkoły klasa I

Zapisy do klas I - od 2.01.2018 r.

Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej  należy:

1. Dokonać zgłoszenia dziecka w sekretariacie szkoły.
2. Przedstawić dokumenty potwierdzające adres zamieszkania lub zameldowania.
3. Wypełnić ankietę z danymi dziecka (imiona, nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów, PESEL dziecka, numer telefonu kontaktowego).
4. Do wglądu akt urodzenia dziecka lub dowód osobisty dziecka.

W załączeniu wniosek o zapisanie dziecka do szkoły na rok 2018/2019.

Script logo