Zajęcia „Ratujemy i uczymy ratować”

W Szkole Podstawowej nr 3 od początku roku szkolnego w ramach dodatkowych lekcji dla klas młodszych prowadzone są zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Zajęciami objęto uczniów klas trzecich. Nauczycielka Edyta Matusiak, która została przeszkolona przez Wielka Orkiestrę Świątecznej Pomocy w ramach programu: „Ratujemy i uczymy ratować”, przy pomocy ciekawych materiałów dydaktycznych uczy najmłodszych uczniów, jak być dobrym ratownikiem, jak pomóc poszkodowanemu w wypadku zanim nadjedzie karetka pogotowia bądź inne służby ratownicze. Zajęcia oparte są głównie na praktycznych działaniach. Dzieci otrzymują kolorowe książeczki, telefony do samodzielnego złożenia, a manekiny Mini Anne służą młodym adeptom do ćwiczenia wdechów ratowniczych i ucisków klatki piersiowej. Cykl obejmuje 6 lub 7 godzin lekcyjnych i kończy się mini egzaminem oraz wypisaniem certyfikatu dla każdego uczestnika. Jak przystało na tego typu działalność zajęcia wieńczy wypełnianie przez uczniów karty ewaluacyjnej. Pozwoli to nauczycielowi określić czy zajęcia są potrzebne, czy uczniowie są z nich zadowoleni.

EM
Script logo